Türkiye'nin Yakın Tarihi

İlber Ortaylı

You are here: Home - Books - Türkiye'nin Yakın Tarihi


Türkiye'nin Yakın Tarihi

Türkiye'nin Yakın Tarihi By İlber Ortaylı T rkiye nin Yak n Tarihi Tarih denildi inde ilk akla gelen isim lber Ortayl T rkiye nin g ndeminden d meyen anayasa tarihimizden se imlere Birinci D nya Sava n n ac sonu lar ndan kinci D nya Sava ndaki denge politikas na

 • Title: Türkiye'nin Yakın Tarihi
 • Author: İlber Ortaylı
 • ISBN: 9786051143163
 • Page: 295
 • Format: Paperback
 • Türkiye'nin Yakın Tarihi By İlber Ortaylı Tarih denildi inde ilk akla gelen isim lber Ortayl , T rkiye nin g ndeminden d meyen anayasa tarihimizden se imlere, Birinci D nya Sava n n ac sonu lar ndan kinci D nya Sava ndaki denge politikas na, Enver Pa a n n komutanl ndan smet n n Adnan Menderes at mas na, ran, Irak, Suriye ili kilerinden ABD, Rusya ve Avrupa Birli i politikas na, askeri darbelerdenTarih denildi inde ilk akla gelen isim lber Ortayl , T rkiye nin g ndeminden d meyen anayasa tarihimizden se imlere, Birinci D nya Sava n n ac sonu lar ndan kinci D nya Sava ndaki denge politikas na, Enver Pa a n n komutanl ndan smet n n Adnan Menderes at mas na, ran, Irak, Suriye ili kilerinden ABD, Rusya ve Avrupa Birli i politikas na, askeri darbelerden e itim sistemimize kadar bir ok konuda yak n tarihimizin d n m noktalar n farkl bir bak a s yla ve s ra d analizleriyle ele al yor.T rkiye nin Yak n Tarihi T rkiye nin son y zy lda ge irdi i de i imlerin arka plan n merak eden okurlar i in ka r lmamas gereken bir kitap.
  Türkiye'nin Yakın Tarihi By İlber Ortaylı

  • BEST MOBI "↠ Türkiye'nin Yakın Tarihi" || UNLIMITED (EPUB) ☆
   295 İlber Ortaylı
  • thumbnail Title: BEST MOBI "↠ Türkiye'nin Yakın Tarihi" || UNLIMITED (EPUB) ☆
   Posted by:İlber Ortaylı
   Published :2020-05-06T10:28:39+00:00

  One thought on “Türkiye'nin Yakın Tarihi

  1. Metin Yılmaz on said:

   ok ak c , d zg n bir anlat m ve objektif bir bak a s Yani lber Ortayl Yorumlamak yanl olur, kitap ok ama ok iyi al n okuyun ve okutun.

  2. Aras on said:

   Birileri yorumlar nda hoca detay vermemi demi ,e gidip makalelerini okuyun yleyse.Detay yok diye puan m k r l r b yle bir kitaptan Bu,Ortayl n n makalelerinin ya da ders notlar n n derlendi i bir kitap de il,bunu bilmek laz m okumadan nce.Bu durum da kitab n ns z nden anla l yor zaten.Hoca TR ile ilgili i te ve d ta nemli hususlara de inmi ,Ortayl n n daha nce okudu um kitaplar yla benzerlik g steriyor anlat m a k ve bo a edebiyat yok,gayetle tad nda bir kitap.

  3. Yekpeykan on said:

   lber Hoca n n 20yy da T rkiye nin yak n tarihin perde arkas n ele alm millet e sahip oldu umuz eksikleri tarafs zca ele tirmi yeri geldi inde de milletimizden vg yle bahsetmi.Kalemini keskin bir ekilde kullanan lber Hoca toplumca yapt m z hatalardan ders kart p muhas r medeniyetler seviyesine kmak i in gerekli olan re eteleri hastas n n iyile mesini g n lden isteyen bir doktor gibi yazm t r.Korkusuz bir ekilde kaleminin ucunu herkese de diren hocam z cahilli imizden bir par a daha eksiltti ine i [...]

  4. irem nur on said:

   A kcas kitab n beklentilerimi kar lad n s yleyemem Genelde her tarih severin bildi i noktalar zerinde durmu zellikle T rkiye yak n siyasi tarihinde Fakat T rkiye nin D Politikas k sm nda yeni bilgilerin yan s ra bug nki Orta Do u sorunuyla alakal notlar , hayal k r kl m bi nebze de i tirdi.

  5. Burak Kartal on said:

   lber Ortayl ,G n m z n tarafs z, tarafl tarih ilerinden lber Bey i ya ayan en b y k tarih ilerimizden olarak g r yorum Blkisine birikimine hayran olmamak imkans z ama Analiz y ntemini be enmemek tbiki bir se im meselesi.

  6. Ahmet Yavuz on said:

   Actually, Ilber Ortayl just scratched on the surface He did not give detailed information for the events that occured in Turkey He could make striking comments However, in general, this book can be read in short time and it can give to readers a general knowledge.

  7. Selim on said:

   lber Ortayl olaylar n detay na inmeyip, yorumlar n ve g r lerini ifade etmi.Bir tarih i bilinci ile yaz ld klar ve temellendirilerek anlat ld klar i in bu yorumlar n da ok de erli oldu una inan yorum.

  8. Büşra on said:

   G zel bir kitap ancak lber hoca ok derine girmeden baz dokundurmalar ve g zel tavsiyelerle kitab daha ilgi ekici k lm bence Tavsiye ederim.

  9. Atakan Alpakıncı on said:

   Sevgili arkada larBu kitab n tarafs z olmad n ve darbeleri cidden ven bir kitap oldu unu belirtmek istiyorum Bir profes re hi yak m yor b yle kitaplar yazmak Sayg lar.

  10. Gökberk on said:

   Kitab n ismindeki azametin aksine, daha ok lber Ortayl hocan n sohbetleri k vam nda ge en, T rk tarihine ilgili ama konu hakk nda derin bir bilgisi olmayan, bir yerlerden ba lamak isteyenlere hitap eden bir kitap zerine ba l ba na kitap yaz labilecek konulara hepi topu 3 4 sayfa ile yle bir de iniliyor E er i in acemisiyseniz, merakl s ysan z bu kitap sizi doyuracakt r Fakat lber Ortayl hocan n ortalama bir televizyon program videosunu izleyerek bu kitapta anlatt klar ndan daha fazlas n renmek d [...]

  11. Kubilay Özdemir on said:

   lber Hoca y dinlemek ve okumak benim i in her zaman b y k bir zevk fakat bu kitab ndan daha ok ey bekliyordum Biraz daha detay ve kitab n konusuna biraz daha ba l kalmas kesinlikle daha doyurucu olurdu.

  12. Sima on said:

   Uzun uzun ayr nt lara girilip yaz lan bir kitap de il, k sa ve z bir ekilde aktar lm Be endim

  13. Cem on said:

   1876 sonras Osmanl ve Cumhuriyet T rkiyesi hakk nda umumi bir tablo g rmek isteyenler, yak n tarih bilgilerini tazelemek ama ok da yeni bir ey katmamak isteyenler i in k sa ve zl bir kitap oldu unu d n yorum Onun d nda ne tematik ne de kronolojik olarak bir sistemati e sahip.Ek i S zl k te yer alan bir yorumun, kat ld m k sm n aynen aktar yorum k e yaz s tad nda ve b l mden b l me ilerledik e anlat m b t nl n kaybeden bir kitap o derece ki ilber hoca ayn eyi defalarca tekrar etmekten sak nm yor [...]

  14. Keo84 on said:

   lber Ortayl n n bu okudu um 2 kitab ok farkl bir anlat m tarz var Bu tarz n pek be enmiyorum T rkiye nin yak n tarihi ile ilgili nemli bilgiler alaca m d n yordum ama umdu umu bulamad m Konular ok y zeysel anlat lm Konu ile ilgili farkl kitaplara y nelmekte fayda var Sina ak in in kitaplar n ok v yorlar, san r m bu yazara y nelece im Kitab n tek be endi im k sm T rkiye nin belli lkelerle olan d ili kilerini konu alan b l mleri olmu tur.Sayg lar mla,

  15. huzeyfe on said:

   Ilber Hoca ya yorum yazmak haddime degil ancak uc yildiz vermeye korktum Sanirim insanlarin bilgisizligi hocayi biktirmis olacak ki bu kadar genel bilgileri bir kitapta toplamis Daha detayli bilgiler umardim ama sanirim eski kitaplarini okumak gerekecek onlar icin Anladigim kadariyla her seyi bastan almaya karar vermis

  16. Eren Yağdıran on said:

   Ilber hoca, Osmanli nin son yillari ve Turkiye Cumhuriyetinin onemli olaylarinin gayet akici bir sekilde anlatmistir Kisi ozellinde bazen cok detaya inilmesi, konunun ana fikrinden uzaklastirsada, Turkiye tarihi hakkinda bilgi sahibi olmak isteyenler icin kisa surede okunabilecek bir kitap oldugunu dusunuyorum.

  17. Murat Eksioglu on said:

   Bazi bolumleri gereksiz, kisa, yuzeysel Ozellikle 1950 sonrasi icin guven vermedi, cok derinliksiz Genel anlatim tarzi cok guzel, cok rahat okunuyor Kendi uzmanlik alani olan kisimlar oldukca iyi.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *