Kłamczucha

Małgorzata Musierowicz

You are here: Home - Books - Kłamczucha


Kłamczucha

Kłamczucha By Małgorzata Musierowicz K amczucha Akcja K amczuchy zaczyna si w ebie aby szybko przenie si do Poznania W ebie mieszka wraz z ojcem pi tnastoletnia Aniela Kowalik osoba obdarzona tupetem i temperamentem Dziewczyna marzy o tym by zos

 • Title: Kłamczucha
 • Author: Małgorzata Musierowicz
 • ISBN: 9788360773147
 • Page: 415
 • Format: Paperback
 • Kłamczucha By Małgorzata Musierowicz Akcja K amczuchy zaczyna si w ebie, aby szybko przenie si do Poznania W ebie mieszka wraz z ojcem pi tnastoletnia Aniela Kowalik, osoba obdarzona tupetem i temperamentem Dziewczyna marzy o tym, by zosta znan aktork , zaczytuje si dramatami i godzinami odgrywa przed lustrem najs ynniejsze teatralne role Pewnego dnia spotyka na pla y Pawe ka przystojnego blondyAkcja K amczuchy zaczyna si w ebie, aby szybko przenie si do Poznania W ebie mieszka wraz z ojcem pi tnastoletnia Aniela Kowalik, osoba obdarzona tupetem i temperamentem Dziewczyna marzy o tym, by zosta znan aktork , zaczytuje si dramatami i godzinami odgrywa przed lustrem najs ynniejsze teatralne role Pewnego dnia spotyka na pla y Pawe ka przystojnego blondyna, kt ry zawraca jej ca kowicie w g owie Poniewa obiekt jej westchnie mieszka w Poznaniu, Anielka pod pretekstem nauki w liceum poligraficznym, kt rego nie ma w ebie, wyje d a tam z zamiarem zacie nienia atrakcyjnej znajomo ci Rezygnuje z internatu i postanawia zamieszka u swojego wujostwa, gdy ich mieszkanie znajduje si bli ej mieszkania Paw a Pr buje nawi za kontakt ze swym ukochanym, lecz kiedy do niego dzwoni, zostaje wzi ta za inn dziewczyn Aniela bardzo cierpi z tego powodu Przypadkiem, aby wybawi z tarapat w dzieci swego wuja, udaje si w przebraniu, jako Franciszka Wyrobek, do domu kobiety, kt ra okazuje si mam Pawe ka Kobieta proponuje Franciszce Anieli prac , a ta zgadza si bez wahania, gdy to wietna szansa, aby by blisko swego ukochanego i obserwowa go, b d c w wietnym, prawie niemo liwym do rozpoznania przebraniu Franciszki Wyrobek
  Kłamczucha By Małgorzata Musierowicz

  • READ KINDLE ↠ Kłamczucha - by Małgorzata Musierowicz
   415 Małgorzata Musierowicz
  • thumbnail Title: READ KINDLE ↠ Kłamczucha - by Małgorzata Musierowicz
   Posted by:Małgorzata Musierowicz
   Published :2020-02-02T21:36:20+00:00

  One thought on “Kłamczucha

  1. Anna on said:

   Kontynuuj moj przygod z Je ycjad i tym razem si gn am po K amczuch Okaza a si by lektur idealn na chorob i s abe samopoczucie I du o lepsz od Sz stej Klepki.Bohaterk K amczuchy jest Aniela Kowalik, pi tnastoletnia mieszkanka eby, kt ra w wakacje przypadkowo spotyka Paw a P godzinne spotkanie wystarcza, by zakocha a si w nim na zab j i powzi a decyzj do zdawania do szko y ponadpodstawowej do Poznania Tylko do jakiej Okaza o si , e tylko w Poznaniu jest Liceum Poligraficzne, a wi c chc c nie chc c [...]

  2. Tylmur on said:

   To jest pierwsza ksi ka przy kt rej p aka amze miechu Owszem historia mo e i banalna, ale jak napisana I z mora em, eby nie wierzy blondynom z niebieskimi oczami

  3. Quyen Nguyen on said:

   I just read this book in vietnamese and I really enjoyed it does anyone know if there s an english version of Klamczucha

  4. Tocotin on said:

   Ludzie Wreszcie posiadam t ksi k na w asno Hehe, no nie wiem, ja zawsze Anielk najbardziej lubi am ze wszystkich bohaterek Musierowicz Anielka jest edgy i nie tak do ko ca u o ona jak inne OK, nie znam tych najnowszych tom w, wi c mo e si myl Na plus dialogi, a tak e wszelkie dyskretne detale z ycia codziennego w latach 70 tych Na minus spora doza uprzedze klasowych, a jak e Moj ulubion postaci by a tym razem Tosia cz owiek si jednak zmienia

  5. KaRo on said:

   K amstwo ma kr tkie nogi chyba ka dy zna to przys owie Pewnie zdarza o si nam powiedzie komu co niezgodnego z prawd , a potem czerwieni si jak piwonia, gdy ta osoba odkry a k amstwo I jeden raz pewnie nam wystarczy , by po raz drugi nie stosowa tej metody.Aniela Kowalik poznaje w swoim rodzinnym mie cie, ebie, Paw a, kt ry przyjecha tu na wakacje Dziewczyna od razu si w nim zad u a, jednak nie mo e nacieszy si nim zbyt d ugo, bo ch opak musi ju wraca do Poznania Nastolatka nie mo e przesta my le [...]

  6. Cierpka_Wiśnia on said:

   Ok Ta cz mo e nie do ko ca mnie urzek a Jednak dorastaj ce dziewcz ta potrafi by irytuj ce P Najwa niejsze jednak, e pr dzej czy p niej wraca im rozum i potrafi wy uska dobro spo r d z a.

  7. Anna on said:

   Second volume of Je ycjada It s all about romance Aniela, living in eba, meets Pawe ek on a beach and falls in love with him As Pawe ek is from Pozna , Aniela wants to be closer to him and uses a poligraphic high school as a reason to move to Pozna She resigns from a palce in a dorm and lives with her relatives, because their house id closer to Pawe ek s apartament To get her uncle s kids out of trouble she goes disguised to a woman, who appears to be Pawe ek s mother The woman offers Aniela a j [...]

  8. Staszek on said:

   A story of a different family, featuring a new, very strong main character Very entertaining, especially youngest family members Full of beautiful, meaningful descriptions, which add to the story, not making you skip them But above all, the message is again up to date and so real Makes you laugh, makes you think, makes you wonder, makes you smile.

  9. Justyna on said:

   A story of a girl It s simply and nice Dla mnie najwa niejsze jest to, e akcja dzieje si w latach 70 XX wieku w Polsce Komuna pe n g b a przede mn zabawna, przyjemna historia Obejrza am mn stwo film w tego typu, ale to by a pierwsza ksi ka.

  10. Lena on said:

   First book I read in Polish from start to finish on my own I really enjoyed it and I will definitely read the next parts This book is great in reinforcing that lying has short legs, as the saying goes.

  11. Asaria on said:

   Wydaje mi si , e czyta am, chyba Tytu jest znajomy Trudno powiedzie , pami tam, e kiedy nami tnie ksi ki Musierowicz wypo ycza am Natomiast kompletnie nic z nich nie kojarz

  12. Marta on said:

   Te ksi ki s jak telenowela, nie idzie si oderwa Ta cz poza tym znacznie bardziej lekkostrawna ni pierwsza.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *