Opium w rosole

Małgorzata Musierowicz

You are here: Home - Books - Opium w rosole


Opium w rosole

Opium w rosole By Małgorzata Musierowicz Opium w rosole Akcja ksi ki rozgrywa si w nieprzyjaznych czasach Kreska jedna z bohaterek mieszka z dziadkiem znanym czytelnikom z poprzednich tom w nauczycielem polskiego profesorem Dmuchawcem Jej rodzice znikn

 • Title: Opium w rosole
 • Author: Małgorzata Musierowicz
 • ISBN: 8387463477
 • Page: 401
 • Format: Paperback
 • Opium w rosole By Małgorzata Musierowicz Akcja ksi ki rozgrywa si w nieprzyjaznych czasach Kreska, jedna z bohaterek, mieszka z dziadkiem znanym czytelnikom z poprzednich tom w nauczycielem polskiego, profesorem Dmuchawcem Jej rodzice znikn li, o czym w wydanej w 1986 roku i poddanej cenzurze ksi ce si nie m wi, podobnie jak o przyczynach znikni cia ojca Borejko z kolejnych cz ci dowiadujemy si , e by Akcja ksi ki rozgrywa si w nieprzyjaznych czasach Kreska, jedna z bohaterek, mieszka z dziadkiem znanym czytelnikom z poprzednich tom w nauczycielem polskiego, profesorem Dmuchawcem Jej rodzice znikn li, o czym w wydanej w 1986 roku i poddanej cenzurze ksi ce si nie m wi, podobnie jak o przyczynach znikni cia ojca Borejko z kolejnych cz ci dowiadujemy si , e by od 1981 w wi zieniu za rozprowadzania tzw bibu y Schorowany profesor Dmuchawiec ju nie pracuje niegdy pe nego entuzjazmu wychowawc dr cz wyrzuty sumienia, e jego uczniom nie powiod o si za dobrze w yciu boi si spotkania ze swoj ulubienic Gabrysi , kt r m porzuci , zostawiwszy z ma c reczk Profesor l ka si zobaczy za aman i przybit kobiet zamiast dawnej tryskaj cej entuzjazmem dziewczyny.Jego wnuczka Janina, nazywana przez wszystkich Kresk , chodzi do tej samej szko y, w kt rej on niegdy pracowa Czuje si tam t amszona i nieszcz liwa, nie radzi sobie z matematyk , a do tego ma problemy z wychowawczyni ch odn i wymagaj c Ew Jedwabi sk , traktuj c uczni w nie jak ywe, my l ce istoty, ale jak pozbawione uczu obiekty bada psychologicznych W dodatku w domu wiecznie brakuje pieni dzy, wi c Kreska dorabia szyciem, jednocze nie sama ubiera si w ci gle przerabiane na drutach swetry i rzeczy szyte ze starych ubra Pociech dla niej jest przyja z s siadem, starszym koleg ze szko y Ma kiem Ogorza k , jednak kiedy skrycie zakochana w nim Kreska odkrywa, e sam Maciek straci g ow dla innej pi knej, efektownej i wietnie ubranej Matyldy, a sam zaj ty now dziewczyn Maciek przestaje mie czas dla Kreski, ich przyja zaczyna si chwia.Jednocze nie po Je ycach chodzi ma a, wiecznie umorusana dziewczynka, puka do dom w, przedstawia si jako Genowefa Pompke, Trompke, Zombke, Rombke, Sztompke, Lompke lub Bombke naprawd nazywa si Aurelia Jedwabi ska i wprasza si na obiadek Mimo e wszystko jest na kartki, a u wi kszo ci mieszka c w Je yc si nie przelewa, nikt nie odmawia tajemniczej ma ej dziewczynce i ma zawsze dla niej talerz tytu owego roso u Tymczasem jej matka, z kt r dziecko nie mo e znale porozumienia, nie ma poj cia o w dr wkach c reczki.
  Opium w rosole By Małgorzata Musierowicz

  • [☆ Opium w rosole || ↠ PDF Download by ☆ Małgorzata Musierowicz]
   401 Małgorzata Musierowicz
  • thumbnail Title: [☆ Opium w rosole || ↠ PDF Download by ☆ Małgorzata Musierowicz]
   Posted by:Małgorzata Musierowicz
   Published :2020-02-08T21:10:51+00:00

  One thought on “Opium w rosole

  1. Anna on said:

   Po nieplanowanej przerwie w lipcu wracam do czytania Je ycjady Od ostatniego tomu min y 4 lata i wiele zmieni o si i w Polsce, i u Borejk w.Na ulicach jest mro no, szaro i beznadziejnie, co rusz ruch samochod w zatrzymywany jest przez p dz ce samochody pancerne i policyjne, rodzice znikaj , w sklepach jest pusto jednym s owem warunki ycia s tragiczne Tak e u Borejk w nast pi y zmiany Gabrysia jest samotn matk , jej m wyjecha do Australii i s uch po nim zagin Ale to nie Borejkowie s g wnymi bohat [...]

  2. Vincentine on said:

   First part I bought for myself and also the part I became so obsessed with the whole series I m still in love.

  3. Magdalena Golden-Baran on said:

   Jedna z moich ulubionych cz ci ze wzgl du na Aureli i Ew Jedwabi sk , ale jednocze nie w tek uczuciowy Kreski i Ma ka mocno zani aj og lny poziom.

  4. Anna on said:

   It s early 1980s Kreska, one of characters, lives with her grandfather professor Dmuchawiec, Polish language teacher known from previous books Teacher doesn t work now, but is completely opposite preson to who he was while working at school He s very concerned that life of his students isn t brilliant he s afraid to meet his favourite Gabrysia, left with a small daughter by a husband cause he thinks she is depressed, not usual ethustiastic girl Professor s granddaughter, Janina aka Kreska, goes [...]

  5. Katarzyna on said:

   O miano g wnej bohaterki pi tej cz ci Je ycjady walcz przez ca ksi k dwie postaci osiemnastoletnia Kreska oraz sze cioletnia Genowefa Ta pierwsza, uczennica liceum, od czasu kiedy jej rodzice znikn li w czym wczesna w adza zdaje si mie wydatny udzia , mieszka z dziadkiem Jej rola w tej opowie ci ogranicza si do delikatnej przemiany duchowej oraz ci g ych westchnie do niejakiego Ma ka Ogorza ki Druga z kolei posta jest osob wielce tajemnicz Zjawia si codziennie u innej z je yckich rodzin, wprasza [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *