Pulpecja

Małgorzata Musierowicz

You are here: Home - Books - Pulpecja


Pulpecja

Pulpecja By Małgorzata Musierowicz Pulpecja Bohaterk jest Patrycja Borejko ze wzgl du na pulchno zwana w rodzinie Pulpecj Dziewczyna nie ma jednak z powodu figury najmniejszych kompleks w cieszy si wr cz nadmiernym zainteresowaniem ze strony

 • Title: Pulpecja
 • Author: Małgorzata Musierowicz
 • ISBN: 8387463353
 • Page: 211
 • Format: Paperback
 • Pulpecja By Małgorzata Musierowicz Bohaterk jest Patrycja Borejko, ze wzgl du na pulchno zwana w rodzinie Pulpecj Dziewczyna nie ma jednak z powodu figury najmniejszych kompleks w, cieszy si wr cz nadmiernym zainteresowaniem ze strony p ci przeciwnej, co uwa a za pochlebne i zabawne, ale nadzwyczaj k opotliwe Patrycja chodzi do maturalnej klasy wraz z Rom Kowalik swoj najlepsz przyjaci k , z ktBohaterk jest Patrycja Borejko, ze wzgl du na pulchno zwana w rodzinie Pulpecj Dziewczyna nie ma jednak z powodu figury najmniejszych kompleks w, cieszy si wr cz nadmiernym zainteresowaniem ze strony p ci przeciwnej, co uwa a za pochlebne i zabawne, ale nadzwyczaj k opotliwe Patrycja chodzi do maturalnej klasy wraz z Rom Kowalik swoj najlepsz przyjaci k , z kt r dot d zawsze znajdowa a wsp lny j zyk Jednak w przeciwie stwie do zadowolonej z siebie i swojego ycia Patrycji Roma nie czuje si szcz liwa, zw aszcza gdy widzi, e ch opak, w kt rym jest bez wzajemno ci zakochana, zaczyna zwraca uwag na Pulpecj Sama Pulpecja za , dot d zawsze wiedz ca, czego chce, niespodziewanie przestaje si odnajdywa w wiecie Zajmuje si wszystkim, tylko nie nauk do matury, poniewa i jej serce zaczyna bi mocniej.
  Pulpecja By Małgorzata Musierowicz

  • [MOBI] ò Pulpecja | by ✓ Małgorzata Musierowicz
   211 Małgorzata Musierowicz
  • thumbnail Title: [MOBI] ò Pulpecja | by ✓ Małgorzata Musierowicz
   Posted by:Małgorzata Musierowicz
   Published :2020-02-12T06:23:37+00:00

  One thought on “Pulpecja

  1. Agnieszka on said:

   W r d wszystkich ksi ek pani Musierowicz, Pulpecja jest u mnie niekwestionowanym numerem jeden Niby nic kolejnej Borejk wny perypetie mi osne Ale Musierowicz jest tak wybitnie utalentowana, e ka da ta mi ostka jest inna jak i w yciu My l , e ka da dziewczyna w kt rej z ksi ek serii odnajduje nagle sam siebie.

  2. Anna on said:

   Eighth volume of Je ycjada Patrycja Borejko called by her family Pulpecja cause of her plumpness But Pulpecja doesn t have any complexes because of that she even get bigger interest from boys, but she thinks it gives her a little trouble Patrycja is in a final year with Roma Kowalik best friend with whom she always could talk to But opposite to happy and content Pulpecja Roma isn t happy, cause the boy she had a crush on pays attention to Pulpecja Pulpecja herself, til now always knowing what sh [...]

  3. Katarzyna on said:

   Po kilku, stosunkowo s abych cz ciach Je ycjady, Ma gorzata Musierowicz powraca do swojej najlepszej formy G wn bohaterk Pulpecji jest Patrycja, najm odsza c rka Borejk w, pewna siebie dziewi tnastolatka Na 188 stronach, autorka opisuje kilka miesi cy z ycia dziewczyny, zag biaj c si w jej perypetie szkolne, towarzyskie i mi osne, nie omijaj c te wa nych wydarze z ycia si str Patrycji.W Pulpecji jest wszystko, co Musierowicz ma czytelnikowi do zaoferowania To prosta, ciep a opowie , kt r czyta s [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *