Çekilir Dert Değil

Özge Calafato Hande Ortaç

You are here: Home - Books - Çekilir Dert Değil


Çekilir Dert Değil

Çekilir Dert Değil By Özge Calafato Hande Ortaç ekilir Dert De il zge Calafato nun ekilir Dert De il isimli yk kitab zamane karakterlerin bir araya geldi i bir ge it t reni sanki Calafato al kanl klarla zorunluluklarla ve tak nt larla r l g nl k hayatlar m zdan a

 • Title: Çekilir Dert Değil
 • Author: Özge Calafato Hande Ortaç
 • ISBN: -
 • Page: 158
 • Format: ebook
 • Çekilir Dert Değil By Özge Calafato Hande Ortaç zge Calafato nun ekilir Dert De il isimli yk kitab , zamane karakterlerin bir araya geldi i bir ge it t reni sanki Calafato al kanl klarla, zorunluluklarla ve tak nt larla r l g nl k hayatlar m zdan al nm anl k foto raflar n hik yelerini anlat yor Karakterler i imizde bir yerlerde ya da yak nlar m zda ya yorlar ve evremizdeki g r nmez duvarlar r yorlar Cala zge Calafato nun ekilir Dert De il isimli yk kitab , zamane karakterlerin bir araya geldi i bir ge it t reni sanki Calafato al kanl klarla, zorunluluklarla ve tak nt larla r l g nl k hayatlar m zdan al nm anl k foto raflar n hik yelerini anlat yor Karakterler i imizde bir yerlerde ya da yak nlar m zda ya yorlar ve evremizdeki g r nmez duvarlar r yorlar Calafato bir yan yla da ar ivci gibi al arak zaman n ki ilik envanterini olu turuyor ekilir Dert De il ayn zamanda Calafato nun k sa bir s re nce altKitap taraf ndan yay nlanan yk kitab Su Ele tirmenleri nin tamamlay c s niteli inde Kitaplar ayr ayr okunduklar nda, ba ms z anlamlar in a ettikleri gibi birlikte okunduklar nda da birbirlerini destekliyor Su Ele tirmenleri nde yer alan yk lerde yarat lan tekinsiz atmosfer detaylar n groteskle tirilerek al lm durumlar n rahats zl k verecek b y kl klere ta nmas yoluyla foyas ortaya kar lan ve bu yolla k yas ya ele tirilen yeni d nya anlay ekilir Dert De il de anlat lan karakterlerin ar zal hallerinin arka plan n olu turuyor adeta zge Calafato nun derin mizah anlay ve keskin diliyle yaratt karakterler g n m ze e lenceli ve bir o kadar ele tirel bir bak sunuyor Su Ele tirmenleri ve ekilir Dert De il kitaplar n n olu um s reci, altKitap ekibi olarak edit r yazar eser aras ndaki ili kiyi sorgulad m z bir al ma oldu Editoryal m dahale sadece redaksiyon a amas nda kalmayarak yazar n dramaturjik olarak sorguland ve yazara eser hakk nda farkl bir a l m sunmaya al an, tart maya a k bir pratik olarak benimsendi Bu s recin bundan sonraki kitaplar m zda bizim i in model olu turacak bir al ma oldu una inan yoruz.Yazar zge CalafatoEdit r Hande Orta Kitap Tasar m Su Ba bu uFoto raflar zge CalafatoTu r yku ubat 2014 altKitap ve zge Calafato
  Çekilir Dert Değil By Özge Calafato Hande Ortaç

  • [MOBI] ✓ Free Read ì Çekilir Dert Değil : by Özge Calafato Hande Ortaç ↠
   158 Özge Calafato Hande Ortaç
  • thumbnail Title: [MOBI] ✓ Free Read ì Çekilir Dert Değil : by Özge Calafato Hande Ortaç ↠
   Posted by:Özge Calafato Hande Ortaç
   Published :2020-02-08T05:18:16+00:00

  One thought on “Çekilir Dert Değil

  1. Jean-Xavier on said:

   zge Calafato, kafalar m zdan ge en ama o u zaman dile getirmedi imiz abuk sabuk d nce ve tak nt laram zla u ra makta ok yetenek g syeriyor bence yk lerin o u komik olsa da, ac l olan son yk y ok ba ar l buldum zge Calafato nun iddias z, renkli, konu ulur gibi yaz lan dili okuyarak ok zevk ald m da ekleyebilirim.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *