Kent, Kapital ve Gezi Direnişi

Mustafa Sönmez

You are here: Home - Books - Kent, Kapital ve Gezi Direnişi


Kent, Kapital ve Gezi Direnişi

Kent, Kapital ve Gezi Direnişi By Mustafa Sönmez Kent Kapital ve Gezi Direni i T rkiye nin yak n tarihinde yeni bir k r lma ya da milat var art k Haziran ya da Gezi direni iArt k yak n tarih Geziden nce G Geziden Sonra GS olarak tasnif edilecek AKP rejiminin S nni slam t

 • Title: Kent, Kapital ve Gezi Direnişi
 • Author: Mustafa Sönmez
 • ISBN: 9786055513597
 • Page: 231
 • Format: Paperback
 • Kent, Kapital ve Gezi Direnişi By Mustafa Sönmez T rkiye nin yak n tarihinde yeni bir k r lma ya da milat var art k Haziran 2013 ya da Gezi direni iArt k yak n tarih, Geziden nce G , Geziden Sonra GS olarak tasnif edilecek AKP rejiminin S nni slam toplum m hendisli inde gemi az ya ald , toplumda tekile tirmeyi son raddeye vard rd , bunun devam olarak da kent topraklar na hukuk tan mayan sald r s n polT rkiye nin yak n tarihinde yeni bir k r lma ya da milat var art k Haziran 2013 ya da Gezi direni iArt k yak n tarih, Geziden nce G , Geziden Sonra GS olarak tasnif edilecek AKP rejiminin S nni slam toplum m hendisli inde gemi az ya ald , toplumda tekile tirmeyi son raddeye vard rd , bunun devam olarak da kent topraklar na hukuk tan mayan sald r s n polis zulm yle peki tirdi i anda patlayan Gezi direni i, t m toplumda, farkl s n f, farkl dinsel, cinsel, etnik kimliklerde bir isyana yol a t ve g nler, gecelerce s ren bir ayaklanmay ba lat rken, i eden kan cinlerin art k i eye geri d nmeyecekleri, korku duvar n a an n art k korku tan mad g zlendi.Sermaye birikimini in aat odakl ve rant eksenli s rd rmeye b y k ivme kazand ran AKP i in, kenti metala t rmak, ama lad otoriter slami neoliberal rejimin in as na denk gelen bir se im Kent rant kulvar ndan birikim, ona organik sermayedarlar n Nurjuvaziyi yeti tirme, palazland rma f rsat ayn zamanda Bu ama la icat etti i TOK nc l nde kontrols z, ba na buyruk devasa imar faaliyeti, yine sermayedar palazland rman n, ama ayn zamanda rejime taban yaratman n nemli bir arac , politika ta stanbul, neredeyse rejim i in dipsiz bir kuyu Ama en sert direni i ve darbeyi de g rd muharebe alan stanbul oldu.Bu benzersiz bask n n daha ncekilerden ok daha g l bir direni enerjisiyle kar la aca a kt Kente ve kapitale dair s ylenenler eksendeki o m cadelenin Gezi Park nda Haziran ayaklanmas bi iminde zirveye ula t bu tarihi konjonkt rde Mustafa S nmez in kent, rant ve kapitale dair s yledikleri daha anlaml hale geliyor stanbul da ba layan ve sonras nda t m lkeye yay lan zg rle tirici enerjinin daha mutlu yar nlar yaratmada n m z ayd nlatmas dile iyle
  Kent, Kapital ve Gezi Direnişi By Mustafa Sönmez

  • [PDF] Ô Free Download · Kent, Kapital ve Gezi Direnişi : by Mustafa Sönmez ✓
   231 Mustafa Sönmez
  • thumbnail Title: [PDF] Ô Free Download · Kent, Kapital ve Gezi Direnişi : by Mustafa Sönmez ✓
   Posted by:Mustafa Sönmez
   Published :2020-01-02T03:30:32+00:00

  One thought on “Kent, Kapital ve Gezi Direnişi

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *