Anneme Mektuplar

Cengiz Dağcı

You are here: Home - Books - Anneme Mektuplar


Anneme Mektuplar

Anneme Mektuplar By Cengiz Dağcı Anneme Mektuplar A r bir ta gibi oturdu Anneme Mektuplar y re imin st ne y llarca Eserin yay nlanm ekli elime ge ince ruh dinginli i i inde buldum kendimi ta niden kald r ld yara kapand ve st me ho bir hafiflik ko

 • Title: Anneme Mektuplar
 • Author: Cengiz Dağcı
 • ISBN: -
 • Page: 452
 • Format: None
 • Anneme Mektuplar By Cengiz Dağcı A r bir ta gibi oturdu Anneme Mektuplar y re imin st ne y llarca Eserin yay nlanm ekli elime ge ince ruh dinginli i i inde buldum kendimi ta niden kald r ld , yara kapand , ve st me ho bir hafiflik kondu Bug ne de in s ylemek istedi im eyleri beni mutland ran, beni zen, beni ayakta tutan ve ya amama yard m eden eyleri Anneme Mektuplarda s yledimAnneme MektupA r bir ta gibi oturdu Anneme Mektuplar y re imin st ne y llarca Eserin yay nlanm ekli elime ge ince ruh dinginli i i inde buldum kendimi ta niden kald r ld , yara kapand , ve st me ho bir hafiflik kondu Bug ne de in s ylemek istedi im eyleri beni mutland ran, beni zen, beni ayakta tutan ve ya amama yard m eden eyleri Anneme Mektuplarda s yledimAnneme Mektuplara d kt m sevgi ve heyecan annem bana yirmi y l i inde nas l a lad ysa, ayn sevgi ve heyecan neredeyse k rkbe y l boyunca benden esirgemedi Regina S rf bu y zden onun retmen Akimovan n ki ili inde kendini aramas n tabi buluyorum.Ya Saf, ve Saf n annesinin ki iliklerinde kimler sakl Edebiyat evrelerinde ok tekrarlanan bir soru ve soruya nl bir cevap var Flouberte, Madame Bovary kim Diye sormu lar Floubert de Madame Bovary beniim diye cevaplam soruyu imdi ben kalkar da Anneme Mektuplar n Saf veya Topkayac s benim dersem, okur inan r m acaba Oysa de ilimO ki ilikleri kendi ruhumda ve kendi i imde ta d m uzun y llar Sonra ba kalar n n tan malar gere ini duydum ve zledim, ve onlar kendi ruhum ve dima mdan kar p okura sundum Bu kadar C.Da c , Temmuz l988
  Anneme Mektuplar By Cengiz Dağcı

  • [MOBI] ò Anneme Mektuplar | by å Cengiz Dağcı
   452 Cengiz Dağcı
  • thumbnail Title: [MOBI] ò Anneme Mektuplar | by å Cengiz Dağcı
   Posted by:Cengiz Dağcı
   Published :2019-06-19T21:42:25+00:00

  One thought on “Anneme Mektuplar

  1. Selcem on said:

   Okurken d z gelmi ti ama y llar olmas na ra men ruhumda ta yor gibiyim an lar n En ufak bir eyde hemen akl ma geliyor.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *