มังกรหยก 1: ก๋วยเจ๋งยอดวีรบุรุษ

Jin Yong น.นพรัตน์ 金庸

You are here: Home - Books - มังกรหยก 1: ก๋วยเจ๋งยอดวีรบุรุษ


มังกรหยก 1: ก๋วยเจ๋งยอดวีรบุรุษ

มังกรหยก 1: ก๋วยเจ๋งยอดวีรบุรุษ By Jin Yong น.นพรัตน์ 金庸 China A D The Song Empire has been invaded by its warlike Jurchen neighbours from the north Half its territory and its historic capital lie in enemy hands the peasants toil under the burden of th

 • Title: มังกรหยก 1: ก๋วยเจ๋งยอดวีรบุรุษ
 • Author: Jin Yong น.นพรัตน์ 金庸
 • ISBN: -
 • Page: 249
 • Format: Paperback
 • มังกรหยก 1: ก๋วยเจ๋งยอดวีรบุรุษ By Jin Yong น.นพรัตน์ 金庸 China 1200 A.D.The Song Empire has been invaded by its warlike Jurchen neighbours from the north Half its territory and its historic capital lie in enemy hands the peasants toil under the burden of the annual tribute demanded by the victors Meanwhile, on the Mongolian steppe, a disparate nation of great warriors is about to be united by a warlord whose name will endureChina 1200 A.D.The Song Empire has been invaded by its warlike Jurchen neighbours from the north Half its territory and its historic capital lie in enemy hands the peasants toil under the burden of the annual tribute demanded by the victors Meanwhile, on the Mongolian steppe, a disparate nation of great warriors is about to be united by a warlord whose name will endure for eternity Genghis Khan.Guo Jing, son of a murdered Song patriot, grew up with Genghis Khan s army He is humble, loyal, perhaps not altogether wise, and is fated from birth to one day confront an opponent who is the opposite of him in every way privileged, cunning and flawlessly trained in the martial arts.Guided by his faithful shifus, The Seven Heroes of the South, Guo Jing must return to China to the Garden of the Drunken Immortals in Jiaxing to fulfil his destiny But in a divided land riven by war and betrayal, his courage and his loyalties will be tested at every turn.
  มังกรหยก 1: ก๋วยเจ๋งยอดวีรบุรุษ By Jin Yong น.นพรัตน์ 金庸

  • [E-Book] ✓ Free Read ¶ มังกรหยก 1: ก๋วยเจ๋งยอดวีรบุรุษ : by Jin Yong น.นพรัตน์ 金庸 ↠
   249 Jin Yong น.นพรัตน์ 金庸
  • thumbnail Title: [E-Book] ✓ Free Read ¶ มังกรหยก 1: ก๋วยเจ๋งยอดวีรบุรุษ : by Jin Yong น.นพรัตน์ 金庸 ↠
   Posted by:Jin Yong น.นพรัตน์ 金庸
   Published :2020-01-02T15:30:35+00:00

  One thought on “มังกรหยก 1: ก๋วยเจ๋งยอดวีรบุรุษ

  1. Sean Smart on said:

   I wanted to like this famous Chinese series, it looked amazing and a beautiful cover but maybe it s the translation but it seemed amateurish and clumsy, I just couldn t get in to this and I am so disappointed

  2. Felicia on said:

   The awkward and sometimes odd translations of the characters names and martial arts moves aside, I quite enjoyed this translation I ve not read the original Chinese so I can t compare how it holds up against that though I suspect the fight scenes would be way cooler in Chinese p

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *