Pięść Dawida. Tajne służby Izraela

Artur Górski

You are here: Home - Books - Pięść Dawida. Tajne służby Izraela


Pięść Dawida. Tajne służby Izraela

Pięść Dawida. Tajne służby Izraela By Artur Górski Pi Dawida Tajne s u by Izraela Izrael to pa stwo twierdza Nie ma takiego drugiego na wiecie w kt rym aparat s u b specjalnych by by a tak rozbudowany i tak wszechw adny To pa stwo w pa stwie tajne i doskonale zorganizowane To w a

 • Title: Pięść Dawida. Tajne służby Izraela
 • Author: Artur Górski
 • ISBN: 9788324027019
 • Page: 268
 • Format: Paperback
 • Pięść Dawida. Tajne służby Izraela By Artur Górski Izrael to pa stwo twierdza Nie ma takiego drugiego na wiecie, w kt rym aparat s u b specjalnych by by a tak rozbudowany i tak wszechw adny To pa stwo w pa stwie, tajne i doskonale zorganizowane To w a nie jego funkcjonariusze agenci dzia aj cy pod przykryciem , cz onkowie ekip likwidacyjnych, komandosi, odbijaj cy samoloty z r k porywaczy s bohaterami tej ksi kIzrael to pa stwo twierdza Nie ma takiego drugiego na wiecie, w kt rym aparat s u b specjalnych by by a tak rozbudowany i tak wszechw adny To pa stwo w pa stwie, tajne i doskonale zorganizowane To w a nie jego funkcjonariusze agenci dzia aj cy pod przykryciem , cz onkowie ekip likwidacyjnych, komandosi, odbijaj cy samoloty z r k porywaczy s bohaterami tej ksi ki.Artur G rski, znany dziennikarz i autor bestsellerowych ksi ek o polskiej mafii, opisa ten najskuteczniejszy system wywiadowczy wiata przez pryzmat los w konkretnych ludzi, kt rych pozna w Izraelu Rozmawia m z by ymi agentami, tw rcami Krav Magi, komandosami i synem konstruktora pistoletu uzi Wzi udzia w szkoleniach, z kt rymi mo e si r wna jedynie morderczy trening ameryka skich Navy SEALs.W efekcie powsta a fascynuj ca opowie o najbardziej spektakularnych akcjach s u b specjalnych Izraela, niewyja nionych zdarzeniach i ludziach, kt rzy udaremnili niejeden zamach r d o stan na 5 lipca 2015 znak kartoteka,ksia
  Pięść Dawida. Tajne służby Izraela By Artur Górski

  • [EPUB] ↠ Pięść Dawida. Tajne służby Izraela | by  Artur Górski
   268 Artur Górski
  • thumbnail Title: [EPUB] ↠ Pięść Dawida. Tajne służby Izraela | by  Artur Górski
   Posted by:Artur Górski
   Published :2020-03-03T03:28:55+00:00

  One thought on “Pięść Dawida. Tajne służby Izraela

  1. Alicja Górska on said:

   Niezale nie jednak od gatunkowej strony tekstu, to jest on nieco rozczarowuj cy Szereg podobnie brzmi cych nazw firm , kt rych nie nale y ze sob myli chocia jest to bardzo atwe, bowiem r nice mi dzy wi kszo ci organizacji s raczej subtelne i niejasne, gdy si do nich nie przynale y bardzo szybko wyparowuje z g owy Tak naprawd czytelnik nie poznaje adnych konkret w Ot, garstka informacji o niesamowito ci krav magi i troch jej historii sporo nazw pistolet w i ich podstawowe specyfikacje techniczne [...]

  2. Mateusz on said:

   Ksi ka niejako obiecuje poznanie izraelskich tajnych s u b, ale czy obietnicy dotrzymuje Niestety, wg mnie nie Jest to raczej zbi r opowie ci, czasem wr cz lu no powi zanych, z tajnymi oddzia ami gdzie w tle Same historie s naprawd ciekawe temu zaprzeczy nie mo na Natomiast pewnie ka da z nich zas ugiwa aby na osobn ksi k st d wra enie, e temat przedstawiony raczej skr towo Samo wprowadzenie natomiast ciekawe autor opisuje w paru s owach jakie s oddzia y, czym si zajmuj rzeczywi cie my l c teraz [...]

  3. Anna on said:

   Ksiazka jak powstawaly i pracuja tajne sluzby Izraela, ktore nie cofna sie przed niczym.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *