Ustam ve Ağabeyim Nâzım Hikmet

Ekber Babayev Ataol Behramoğlu

You are here: Home - Books - Ustam ve Ağabeyim Nâzım Hikmet


Ustam ve Ağabeyim Nâzım Hikmet

Ustam ve Ağabeyim Nâzım Hikmet By Ekber Babayev Ataol Behramoğlu Ustam ve A abeyim N z m Hikmet B y k ozan N z m Hikmet in lkesinden uzak ya amak zorunda kald y llarda T rkolog Ekber Babayev ona can dostu o ul karde olmu tu N z m y re inde ya att lke zlemini biraz olsun gidermek amac yla s

 • Title: Ustam ve Ağabeyim Nâzım Hikmet
 • Author: Ekber Babayev Ataol Behramoğlu
 • ISBN: 9789753253291
 • Page: 173
 • Format: Hardcover
 • Ustam ve Ağabeyim Nâzım Hikmet By Ekber Babayev Ataol Behramoğlu B y k ozan N z m Hikmet in, lkesinden uzak ya amak zorunda kald y llarda T rkolog Ekber Babayev, ona can dostu, o ul, karde olmu tu N z m, y re inde ya att lke zlemini biraz olsun gidermek amac yla s k s k Azerbaycan yolculuklar na kar Ekber Babayev de, bu yolculuklar s ras nda ona can yolda l ederdi Babayev, ustas N z m gibi, T rkiye ve T rk e tutkunuydB y k ozan N z m Hikmet in, lkesinden uzak ya amak zorunda kald y llarda T rkolog Ekber Babayev, ona can dostu, o ul, karde olmu tu N z m, y re inde ya att lke zlemini biraz olsun gidermek amac yla s k s k Azerbaycan yolculuklar na kar Ekber Babayev de, bu yolculuklar s ras nda ona can yolda l ederdi Babayev, ustas N z m gibi, T rkiye ve T rk e tutkunuydu stanbul T rk esini kusursuz kullanan bir Azeri ydi N z m a, oyunlar n n Rus aya evrilmesi konusunda da yard m ediyordu Dolay s yla Babayev, ustam ve a abeyim dedi i N z m Hikmet in yak n nda ve yan ba nda y llarca yer ald.Ekber Babayev in kaleme ald bu kitap, hem Naz m n yap tlar zerine kapsaml ve bilimsel bir al ma niteli i ta yor hem de b y k ustayla ilgili an lar n ve onun e itli konulara ili kin g r lerini yans t yor Bug n art k aram zda ya amayan bu iki yarat c insan n ortak an lar n i eren Ustam ve A abeyim N z m Hikmet , ku kusuz ilk elden aktar lm belgesel bir de ere sahip.
  Ustam ve Ağabeyim Nâzım Hikmet By Ekber Babayev Ataol Behramoğlu

  • DOWNLOAD PDF Å Ustam ve Ağabeyim Nâzım Hikmet - by Ekber Babayev Ataol Behramoğlu
   173 Ekber Babayev Ataol Behramoğlu
  • thumbnail Title: DOWNLOAD PDF Å Ustam ve Ağabeyim Nâzım Hikmet - by Ekber Babayev Ataol Behramoğlu
   Posted by:Ekber Babayev Ataol Behramoğlu
   Published :2019-06-03T06:06:57+00:00

  One thought on “Ustam ve Ağabeyim Nâzım Hikmet

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *