Paranoya

Tuğba Sarıünal

You are here: Home - Books - Paranoya


Paranoya

Paranoya By Tuğba Sarıünal Paranoya Varolu lar n ak l ve sezginin birlikteli ine bor lu olan iki farkl karakter tahmin edilmesi imk ns z bir sona hizmet etmek i in tan t lar Gidecekleri yolda ellerinde olanla yetinemeyeceklerini ikisi d

 • Title: Paranoya
 • Author: Tuğba Sarıünal
 • ISBN: 9786053110767
 • Page: 363
 • Format: Paperback
 • Paranoya By Tuğba Sarıünal Varolu lar n ak l ve sezginin birlikteli ine bor lu olan iki farkl karakter tahmin edilmesi imk ns z bir sona hizmet etmek i in tan t lar.Gidecekleri yolda ellerinde olanla yetinemeyeceklerini ikisi de biliyordu nk son varsa ncesi de vard.Ge mi in derinlerine inerken ay k kalmak zorundalard nk her son esasl bir karard.B t n olas l klar hesaplay p zamana h kmVarolu lar n ak l ve sezginin birlikteli ine bor lu olan iki farkl karakter tahmin edilmesi imk ns z bir sona hizmet etmek i in tan t lar.Gidecekleri yolda ellerinde olanla yetinemeyeceklerini ikisi de biliyordu nk son varsa ncesi de vard.Ge mi in derinlerine inerken ay k kalmak zorundalard nk her son esasl bir karard.B t n olas l klar hesaplay p zamana h kmetmeye al rken, sadece birbirlerine g venebilirlerdi.Ne mutlu Ve maalesef ki
  Paranoya By Tuğba Sarıünal

  • [µ Paranoya || ✓ PDF Read by ✓ Tuğba Sarıünal]
   363 Tuğba Sarıünal
  • thumbnail Title: [µ Paranoya || ✓ PDF Read by ✓ Tuğba Sarıünal]
   Posted by:Tuğba Sarıünal
   Published :2020-01-18T03:09:02+00:00

  One thought on “Paranoya

  1. Sweetbookcase on said:

   Kitab n konusundan bahsetmek istemiyorum Bence konuyu bilmeden okursan z ok daha iyi olur Kitap ilk sayfas ndan itibaren o kadar ak c , o kadar heyecanl yd ki yani u yo un okul g n nde yakla k bir g nde bitti Soluksuz okudum Okuyamama sorunu ya yorsan z sizi bu durumdan kurtaraca n garanti ederim Okumal s n z ya

  2. Nur on said:

   eftali Kokan Bir A k okudu um s rada ek olarak okudu um bir kitapt Polisiye tarz bir kitap biraz dram bolca polisiye var B yle kitaplar normalde sevmem ama bu kitap ger ekten g zeldi

  3. Evrigon on said:

   Tu ba Sar nal roman yazacak kadar T rk e bilmiyor, bu ve ba ka birka nedenle Sanr olmam Destek Yay nlar n n di er romanlar nda oldu u gibi, bunda da imla a s ndan herhangi bir kural tan nmam Kurguya gelirsek bir b t n karmak i in hikayenin her yerini yamam Karakterler, ezberindeki birka kuru jest ve mimikten ibaret Ne kurgu ne de ger ek olabilmi ler Yazar onlar n insan oldu una dair t yo verirken bile bocal yor Vesselam, Tu ba Sar nal n g zelli i roman na yans mam T rk e renmeye ba larsa i lerin [...]

  4. Yasmin on said:

   Bir tek birinci b l m bitirdim Ama evirip ba ka sayfalar da okudum Bu tip kitaplar hi sevmiyorum ok fazla ayr nt lar, fazla duygusal, ve hi beni ekmedi Hikayesi yokmu bu roman n yle hissettim.

  5. Yeliz Senel uyanıker on said:

   Gayet ak c ve kurgusu iyi bir T rk polisiyesi olmu Bir solukta ve merakla okunuyor.

  6. Gün İlke Yıldırım on said:

   Yazar n gittik e kendini geli tirdi ini s ylemek i in acele etmiyorumdur umar m ama bu kitapta hem konu hem de son Sanr kitab na g re ok daha tatmin ediciydi Yeni bir Polisiye Macera yazar m z olmu , ne mutlu bizlere Tavsiye ederim.

  7. Zeynep Gunduz seyhan on said:

   Yine ramazan dolay s yla elimde uzun s re ka an bir kitap oldu Oysa ki ak c l g iyi, iki g ne bitebilecek b r kitap Beklentimin baya st nde kt ndirimde diye alm t m ancak yazar n diger kitaplar n da edinirim G zel kad ndan g zel kitap.

  8. Altay Aktar on said:

   Yazar n Sanr dan sonra okudu um ikinci kitab Ufak birka hata d nda be endim Muhtemelen iyi bir cinayet gerilim yazar m z daha oluyor ya da oldu Keyifli okumalar imdiden.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *