Osmanlı Cadısı (Bir İstanbul Bilimkurgusu)

Barış Müstecaplıoğlu

You are here: Home - Books - Osmanlı Cadısı (Bir İstanbul Bilimkurgusu)


Osmanlı Cadısı (Bir İstanbul Bilimkurgusu)

Osmanlı Cadısı (Bir İstanbul Bilimkurgusu) By Barış Müstecaplıoğlu Osmanl Cad s Bir stanbul Bilimkurgusu Bar M stecapl o lu Osmanl Cad s nda u an arabalarla leventleri robotlarla semazenleri s rad bir kurguda ustal kla bulu turuyor Osmanl sular nda sefere kan Haymanal S leyman Pa a denizin ortas nda b y

 • Title: Osmanlı Cadısı (Bir İstanbul Bilimkurgusu)
 • Author: Barış Müstecaplıoğlu
 • ISBN: 9786050933208
 • Page: 446
 • Format: Paperback
 • Osmanlı Cadısı (Bir İstanbul Bilimkurgusu) By Barış Müstecaplıoğlu Bar M stecapl o lu Osmanl Cad s nda u an arabalarla leventleri, robotlarla semazenleri s rad bir kurguda ustal kla bulu turuyor.Osmanl sular nda sefere kan Haymanal S leyman Pa a denizin ortas nda b y leyici g zellikte bir k z bulur daresindeki ahmeran kalyonunun sulara g m ld b y k bir f rt nan n sonunda sadece ikisi hayatta kal r Pa an n Ay e ad n verdBar M stecapl o lu Osmanl Cad s nda u an arabalarla leventleri, robotlarla semazenleri s rad bir kurguda ustal kla bulu turuyor.Osmanl sular nda sefere kan Haymanal S leyman Pa a denizin ortas nda b y leyici g zellikte bir k z bulur daresindeki ahmeran kalyonunun sulara g m ld b y k bir f rt nan n sonunda sadece ikisi hayatta kal r Pa an n Ay e ad n verdi i ve giderek tutkuyla ba land bu k z korumas n n tek yolu onu bir Mevlevi derg h nda saklamakt r Ama gizem ve s rprizlerle dolu Ay e burada g vende olacak m d r stanbul ehir Cumhuriyeti nin iki y z katl megakulelerinden birinde ya ayan zel dedektif Kemal hayat n cehenneme eviren s rad bir hastal ktan mustariptir Bir g n kap s na gelen varl kl bir m teri, isteklerini yerine getirdi i takdirde onu bu illetten kurtarabilece ini s yler Kemal in bir cinayeti zmek i in yeralt ndaki stanbul E itlik Hareketi ne s zmas gerekmektedir.
  Osmanlı Cadısı (Bir İstanbul Bilimkurgusu) By Barış Müstecaplıoğlu Osmanl Cafe Restaurant Restaurant Konya, Turkey Osmanl Cafe Restaurant, Konya likes Kafe Restoran ay bahesi Zeytinda Romannn zeti Falih Rfk ATAY ROMANIN KONUSU Kitapta Osmanl saltanatnn son gnlerinden Trkiye Cumhuriyetinin ilk gnlerine kadarki bir zaman dilimi anlatlmaktadr Yazar bir grev sebebiyle Cemal Pa a nn karargahna yani Zeytinda na gitmi tir Burada ya am oldu u olaylar ve anlarn bulundu u tarihin nemli olaylarn Hergn Bir Osmanl ca ve ngilizce Kelime Home Facebook Maalesef bir ok aile ocuklar yla beraber TV kar s nda oturup bu ahlaks z dizileri izliyor Evlatlar m z bu ahlaks z dizilerde oynayan sanat lar kendilerine rnek alarak yeti iyor ve bu ki ileri ya amlar nda rol model yap yorlar. Gece Cads Trke evrimii Oku Gece Cads Trke evrimii Oku Not Yorum Yazmadan nce Spoiler butonu kullan larak spoiler yaz labilir fakat buton kullan lmadan spoiler verenler uyar lmadan sresiz engellenecektir ve .Osman Dnemi ve Osmanl mparatorlu u Son dakika haber Esad Efendi, Osmanl tarihinin en nemli simalarndan ve byk bir ulema soyunun ba olan Hoca Saadeddin Efendi nin o luydu XVII yzyl yazarlarndan Atai, bu evlili i Osmanl mparatorlu u nun kurucusu Osman Gazi nin, eyh Edebali nin kz ile evlenmesine benzetir. DOC Bir slam Ayd n Halil Halid Abdullah Basaran Academia is a platform for academics to share research papers. Handan Kara lsem de Bir Kalsam da Bir YouTube Jul , videos Play all Mix Handan Kara lsem de Bir Kalsam da Bir YouTube Suat Say n LSEM DE B R KALSAM DA B R Duration Kenan Ersoy , views

  • [AZW] ì Osmanlı Cadısı (Bir İstanbul Bilimkurgusu) | By ✓ Barış Müstecaplıoğlu
   446 Barış Müstecaplıoğlu
  • thumbnail Title: [AZW] ì Osmanlı Cadısı (Bir İstanbul Bilimkurgusu) | By ✓ Barış Müstecaplıoğlu
   Posted by:Barış Müstecaplıoğlu
   Published :2019-09-22T11:04:04+00:00

  One thought on “Osmanlı Cadısı (Bir İstanbul Bilimkurgusu)

  1. 0rkun on said:

   Bar M stecapl o lu ile Perg Efsaneleri vas tas yla tan p amanlar Diyar ile de tan kl m z iyice peki tirmi tik Bu kitaplara olan ilgime kendisinin sosyal medyadaki m tevazi duru u da eklenince en sevdi im T rk yazarlar soruldu unda kendisinin ismini rahat a verebiliyorum.Osmanl Cad s , Bar M stecapl o lu nun ilk bilimkurgu kitab Umar m bu t rde kendisinden daha fazla kitap okuma ans n buluruz Asl nda Osmanl Cad s na saf bir bilimkurgu kitab dersek kitaba haks zl k etmi oluruz Kesinlikle daha fazl [...]

  2. Renklikalem on said:

   kitabin daha ilk sayfalarinda olaylarin icine cekildiginizi hissediyorsunuz, muthis bir kurgu kitap iki ayri zaman dilimini anlatiyor ve ikisini de okumak cok keyifli her iki zamana dair tasvirler, kurgular cok guzel olusturulmus basindan son sayfalara kadar heyecani temposu hic dusmuyor ta ki son birkac bolumune degin sanki yazar kurguyu olusturmus, kafasinda detaylandirmis ama finale yaklastikca bastaki heyecanini kaybetmis sikilmis hemen bitmesini istemis ve cabuk bir final yapip bitirmis san [...]

  3. Berfin Kanat on said:

   Osmanl Cad s okudu um ilk yerli bilim kurgu roman San r m Kitab Amat n pe ine okudum Pe pe e Osmanl d nemi kurgusu okumak s kar m acaba diye bir d nd m a k as ama hi de yle olmad nk kitap ger ekten ak c Yazar n slubunu ok sevdim diyemem ama s k lmadan okutturdu kendini Bunda T rk Edebiyat ndaki nadir bilim kurgulardan birini okuyor olman n da etkisi olabilir Ahmet, Mehmet, Ay e gibi isimler distopyayla birlikte olunca ortaya ok zg n bir kar m k yor Kitab n en sevdi im yanlar ndan biri de stanbul [...]

  4. Gulen on said:

   Kitap ile ilgili tek temennim biraz daha uzun olmas n istememdir tabi bu durumda 1 ayda bitirirdim san r m , ancak belki bir 3leme olamasa dahi 400 500 sayfa olsayd , hem d nyan n hali hem de gizem daha detayland r lsayd daha g zel olabilirdi.

  5. Murat Dural on said:

   Sevgili Bar M stecapl o lu nun fantastik serisi Perg Efsaneleri nde Korkak ve Canavar okumu tum Pek ok t rde yazabilen, denemeyi seven ve hayal g c n s n rlamayan yazar bu sefer bilimkurgu ve fantasti i beraber denemi Bence bunda da son derece ba ar l olmu ok be endim ve a kcas benzer t rde eser vermesini ok isterim Kurgusu, ak c l , insan i ine eken, merak uyand ran yap s ok g zel Elimden b rakamad m Tebrik ediyor ve ba ar lar n n devam n diliyorum.

  6. Meltem17 on said:

   Hayal g c n n s n r olmad n g steren kitap ok be endim, zellikle fantastik ve bilim kurgu kar m n kendi tarihimizle harmanlamas ok ho uma gitti Bir m hendis tasar m eklinde muhte em bir kurgu ortaya karm Zekas na hayran kald m, yazar m za ba ar lar dilerim.

  7. Feyza on said:

   Buradaki yorumlar okuyunca merakla ba lam t m ancak kli elerle dolu bir kitap olmas b y k hayal k r kl na yol a t Helimobiller, bulundurulmas kanunen zorunlu ehir Cumhuriyeti Bilgilendirme Ekran , devasa yap lar, a a s zl k bana daha ka kitapta bunlar okumak zorunda kalaca z sorusunu sordurttu Hele Okyanus adl karakterin Kemal e hitap ekli seni lanet herif gibi bir ey diyordu san r m bana ok yapmac k ve itici geldi Bunun d nda T rk okuyucusunun g z nden ka mayacak ele tiriler araya serpi tirilmi [...]

  8. Gülay Cansever on said:

   Yerli yap m bilimkurgu, distopik bir kitap iki ayr zamanda ge iyor osmanl d nemi ve gelecek stanbul ehri Ben Osmanl d nemde ge en hik yeyi biraz daha fazla sevdim ama hikaye ilerleyip distopik gelecekle birle ince kitab t m yle sevmeye ba lad m.daha ok geli tirilip d nya edebiyat nda yer almas n dilerim Bar M stecpl o lu onun.

  9. Hamit Özdağ on said:

   Beklemedi im bir sonla kar la mak keyifliydi, eline sa l k Bar , hep yaz

  10. Harun İçöz on said:

   Bu kitaba bay ld m Bar M stecapl o lu, nceki yedi kitapl k fantastik serisindeki sade ve ak c dili geli tirmi , kendini a m diyebilirim Okurken hi s k lmad m Okudu um en iyi kitab yd Kesinlikle okuyunuz.Art lar Eski ve yeni d nya d zenini g zel vermesi Dili ona g re aktarmas Hikayeye unsurlar g zel yedirmesi ge mi d nemlerle gelecek aras nda ge i ler ak c , iki hikayeden de so umadan geri d n yorsunuz Gelecekte stanbul ehir Cumhuriyeti nde, ehir ya am n n tasviri muhte emdi George Orewell n 1984 [...]

  11. Balam on said:

   Sonu aceleye getirilmi gibi geldi ke ke biraz daha uzun olsaym Ama yine de bir stanbul bilim kurgusu okuyor olmak, arada Osmanl D nemi ne d nmek hatta ba ka gezegenlere yolculuk yapmak olduk a keyifliydi.

  12. Aysel Arslan on said:

   Bar M stecapl o lu nun bug ne kadar pek ok roman n okudum Perg efsaneleri beni kendine ba lam t , bu bilimkurgu roman da ayn eyi yapt diyebilirim 18 y zy lda ve uzak gelecekte meydana gelen olaylar nas l birbirine ba layacak acaba sorusuyla kitab elimden b rakamad m desem yeridir Kurgulad gelecek o kadar distopik ama bir o kadar da tan d k ki insan okurken kendini rahats z hissedebiliyor.

  13. Ahmet on said:

   Kitab okumadan nce Melekler ve eytanlar ve Da Vinci ifresi ne benzer bir kurgu ve gidi at beklerken kar m za kan fantastik kurgudan ok hem ge mi hem de gelece e distopik bir bak Sat r aralar nda ok g zel ele tiriler de mevcut, sayfan n ncesi ve sonras yla ba lant s n yitirmi kopuk yaz mlar da sim olarak y nlendirdi inden ok farkl bir izgide ilerleyen kurgu yer yer Adam Fowler n Olas l ks z daki ak c l n yakalarken kimi zaman da Dan Brown n karde lerinden s n k kalm Dijital Kale kitab ndaki gibi [...]

  14. Gizem G on said:

   M thi bir hayal g c ve harika bir kurgu Hi beklentisiz ba lad m bu kitab bu kadar be enebilece imi tahmin etmemi tim Bir T rk yazar n da bu derece iyi bir bilim kurgu kitab yazabildi ini g rmek ok sevindirici.

  15. Sevide on said:

   t rk yazarlarda bilimkurgu yazabilirmis bunun kanitidir bu kitap en buyuk eksisi kisa olmasi ayse kulinin tutsak gunesinden osmanli ile harmanlanmis cok daha guzel kurgulanmis hali

  16. Elif Sayın on said:

   Neden oldu, nas l oldu anlamad m ama sanki kendimi ocuk roman okuyor gibi hissettim Distopya olmas na g zel bir distopya ama zg n de il bana kal rsa, zira bir kitab okurken bana ba ka kitaplar s k s k hat rlatmas ndan ho lanmam 1984 olay n herkes g rm t r san r m Bun n d nda, diyaloglar ve slup s radan geldi Lanet herif G zelim K saca g zel ama y zde y z zg n olmayan bir kurgu ve vasat bir dil buldum bu kitapta nerir miyim Sanm yorum.

  17. Ozan Ertürk on said:

   Yani yazar a abeyimizi t rk fantazyas na katk s ndan dolay ok seviyorum ve g r lerine sayg duyuyorum al kanl n da takdir ediyorum Amma velakin Osmanl Cad s beni okurken zd ncelikle kitab ilk elime ald mda heyecandan okuyamad m ve kitab s k s k masaya koyup Olley be diye d nd m hat rl yorum ok s k ba lam t Dil, slup o ilk sahne, o gemideki heyecan, m thi ti Derken bir anda, ne yaz k ki di er kitaplar gibi g zel bir fikrin esiri oluverdi Konu ok havada kald , pek de bir ey olmad , olamad Heyecanla [...]

  18. Ebru Çökmez on said:

   T rk yazarlardan b ylesine kaliteli bilim kurgu hikayeleri okuyabilmek gurur verici Romanda ayr toplum anlat l yor Osmanl d nemi, deniz korsanl ndan pa al a terfi etmi Haymanal S leyman Pa an n a k ile ba lan p, mevleviler, sancak beyleri ve bozuk d zene ba kald rm yi it e k yalar aras ndaki olaylarla anlat lm stanbul ehir Cumhuriyeti distopyas betimlemeleri ger ekten ok ba ar l Okurken deh etle g n m z toplumunun varaca noktan n bundan farkl olamayaca izlenimine kap ld m SEH militanlar ise bana [...]

  19. Bulent on said:

   Osmanl Cad s , son d nemde severek okudu um yazarlardan Bar M stecapl o lu nun son roman d r Fantastik romanlar ndan tan d m z M stecapl o lu bu kez bilimkurgu t r nde bir eserle kar m za k yor Biz sevenlerine de okuyup tavsiye etmek kal yor Hik ye, stanbul un ge mi inde ve gelece inde ge iyor Son derece renkli bir hayal g c yle yaz lm olduk a s r kleyici bir roman.

  20. Havva Demircan on said:

   Fikir ok cezbedici, anlat m iyi Baz mant ksal ve kurgusal detaylara tak ld m ama o kadar kusur cad k z nda da olur Genel olarak sevdim Osmanl Cad s n Al k olmad m bir tarz olmas da okuma deneyimini daha ilgin le tirdi.

  21. Ömer on said:

   M kemmel B yle kitaplardan daha ok olmal Biraz ge mi imizden biraz gelecekten ama bug n anlatan olaylar M kemmel

  22. Kedidili on said:

   Tek kelimeyle hayran kald m B ylesine s r kleyici ve zihin a c bir kitapla kar la aca m beklemiyordum a kcas Kitapl kta yerini almas gerekenlerden

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *