Laiklik, Vatandaşlık, Demokrasi: Türkiye’nin Siyasal Kültürü Üzerine Çalışmalar

Haldun Gülalp

You are here: Home - Books - Laiklik, Vatandaşlık, Demokrasi: Türkiye’nin Siyasal Kültürü Üzerine Çalışmalar


Laiklik, Vatandaşlık, Demokrasi: Türkiye’nin Siyasal Kültürü Üzerine Çalışmalar

Laiklik, Vatandaşlık, Demokrasi: Türkiye’nin Siyasal Kültürü Üzerine Çalışmalar By Haldun Gülalp Laiklik Vatanda l k Demokrasi T rkiye nin Siyasal K lt r zerine al malar Laiklik vatanda l k demokrasi konular bug n T rkiye nin z m arayan en yak c sorunlar aras nda Kitapta yer alan ve tarihsel perspektifi kimi yerde Cumhuriyet d neminden nceye giden al malar siyasal k

 • Title: Laiklik, Vatandaşlık, Demokrasi: Türkiye’nin Siyasal Kültürü Üzerine Çalışmalar
 • Author: Haldun Gülalp
 • ISBN: 9786053161219
 • Page: 401
 • Format: Paperback
 • Laiklik, Vatandaşlık, Demokrasi: Türkiye’nin Siyasal Kültürü Üzerine Çalışmalar By Haldun Gülalp Laiklik, vatanda l k, demokrasi konular bug n T rkiye nin z m arayan en yak c sorunlar aras nda Kitapta yer alan ve tarihsel perspektifi kimi yerde Cumhuriyet d neminden nceye giden al malar siyasal k lt r m zdeki baz s rekliliklere ve d n mlere dikkat ekmeyi ama l yor, nk gelece e dair ge erli bir vizyon olu turmak i in d n m z ve bug n m z anlamam z ka Laiklik, vatanda l k, demokrasi konular bug n T rkiye nin z m arayan en yak c sorunlar aras nda Kitapta yer alan ve tarihsel perspektifi kimi yerde Cumhuriyet d neminden nceye giden al malar siyasal k lt r m zdeki baz s rekliliklere ve d n mlere dikkat ekmeyi ama l yor, nk gelece e dair ge erli bir vizyon olu turmak i in d n m z ve bug n m z anlamam z ka n lmaz Siyasal tarihimizdeki s rekliliklere ra men, son y llar n yol a t tahribat benzersiz nitelikte bu durumdan bir k ger ekle ti inde ufak tefek d zenlemelerle yetinmek m mk n olmayacak, ba tan a a bir yeniden in a gerekecek stelik sadece lkemizde de il, d nya ap nda bir yeniden in a g ndemde olmal Rosa Luxemburg un bundan yakla k y z y l nce literat re soktu u ya sosyalizm ya barbarl k ng r s ne bug n ger ekten ula t k Kapitalizmin her g n g z m ze sokarak yapt y k m ancak e itlik, zg rl k ve dayan man n egemen oldu u yeni bir d zenin kurulmas yla son bulabilir.
  Laiklik, Vatandaşlık, Demokrasi: Türkiye’nin Siyasal Kültürü Üzerine Çalışmalar By Haldun Gülalp

  • BEST KINDLE "↠ Laiklik, Vatandaşlık, Demokrasi: Türkiye’nin Siyasal Kültürü Üzerine Çalışmalar" || READ (EPUB) ↠
   401 Haldun Gülalp
  • thumbnail Title: BEST KINDLE "↠ Laiklik, Vatandaşlık, Demokrasi: Türkiye’nin Siyasal Kültürü Üzerine Çalışmalar" || READ (EPUB) ↠
   Posted by:Haldun Gülalp
   Published :2020-02-18T11:00:57+00:00

  One thought on “Laiklik, Vatandaşlık, Demokrasi: Türkiye’nin Siyasal Kültürü Üzerine Çalışmalar

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *